Žaibosaugos įrengimas

Dirbame visoje Lietuvoje


Žaibosauga, tai yra komplektas priemonių, kurios užtikrina pastatų bei žmonių saugumą nuo įvairių grėsmių. Mūsų paslaugos:

Tradicinės, pasyvinės žaibosaugos sistemos;

Aktyvieji žaibolaidžiai su elektronika;

Naujos kartos negendantys Ingesco PDC žaibolaidžiai;

Žaibosauga daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams;

Žaibosauga saulės jėgainėms;

Žaibosauga komercinės ir gamybinės paskirties objektams;

Žaibosaugos sprendimai įpatingos paskirties objektams;

Žaibosaugos projektavimo paslaugos;

Įžeminimas;

B+C, D klasės apsauga nuo viršįtampių;

Žaibosaugos įrengimas


ŽAIBOLAIDŽIO ĮŽEMINTUVO ĮŽEMINIMO IR JUNGČIŲ PEREINAMŲJŲ VARŽŲ MATAVIMAI: Įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 10 omų. Dėl žaibo išlydžio geresnio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai ir visų įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje. Statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 1 priedo 52 punktas nustato, kad statinių apsaugos nuo Žaibo Įrenginiai turi būti apžiūrimi ir tikrinami naudojimo metu. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai apžiūrimi ir tikrinami atsižvelgiant į apsaugos klasę. Apžiūros ir tikrinimo periodiškumas pateikiamas 6 lentelėje:

Apsaugos klasė Apžiūra Tikrinimas
I ir II 1 metai 2 metai
III ir IV 1 metai 4 metai

Statinio apsaugos


patikimumas priklauso nuo statinio paskirties ir galimų žaibo padarinių sunkumo. Statinio apsaugos patikimumas nustatomas atsižvelgiant į statinio paskirties ir galimų žaibo padarinių sunkumo, įvertinus riziką pagal LST EN 62305-2 nuostatas. Išorinių statinių apsauga skirstoma į keturias išorines statinių apsaugos klases. Pagal statinio apsaugos patikimumą statinių apsaugos klases ir jų apsaugos patikimumas pateikti 1 lentelėje:

Apsaugos klasė Apsaugos patikimumas
I 0,99
II 0,97
III 0,91
IV 0,84

Žaibolaidis: įrenginys, kurį sudaro žaibo priėmiklis, įžeminimo laidininkas, įemintuvas, kurio pagrindinė dalis yra įžemiklis, skirti statinio apsaugai nuo tiesioginio žaibo poveikio)

Kam reikalingas viršįtampio ribotuvas?

PASKAMBINTI