Įmonių elektros ūkio priežiūra

Įmonių elektros ūkio priežiūra


Prižiūrime įmonių elektros ūkį, atliekame technini aptarnavima, šaliname gedimus, skiriame atsakingus už įmonės elektros ūkį savo darbuotojus. Atsakingo už įmonės elektros ūkį funkcijų vykdymas. Kiekvieno vartotojo elektros įrenginiuose privalo būti skiriamas atestuotas asmuo atsakingas už elektros ūkį, jei turimą elektros įrenginių leista naudoti galia, esant įvadui trifaziui yra didesnė kaip 30 kW. (Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-11-26 įsakymu Nr. 4-432). IĮ JŪSŲ ELEKTRIKAS paskirtas atestuotas inžinierius, Jūsų įmonėje:


Atliks elektros įrenginių apžiūras
Teiks pasiūlymus apsaugos nuo elektros būklei gerinti
Sudarys elektros įrenginių techninių apžiūrų, profilaktinių bandymų grafikus
Tvarkys elektros energijos sunaudojimo apskaitą, pateiks ataskaitinius dokumentus

Įmonių elektros ūkio priežiūra

Parengs energetikos darbuotojų pareiginius nuostatus

Organizuos aprūpinimą ženklais ir žurnalais

Organizuos aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuo elektros, nustatytu periodiškumu organizuos jų patikrą

Organizuos varžų matavimus ir elektros maitinimo schemų sudarymą

PASKAMBINTI